Krótko o przesłaniu Matki Bożej

Matka Boża okreśa siebie Królową Pokoju, przynosi światu wezwanie do powrotu do Boga, przesłanie pokoju i pojednania. W swoich orędziach prosi każdego przede wszystkim o nawrócenie, modlitwę oraz podjęcie pokuty. Wzywa do codziennej Mszy świętej, do częstej spowiedzi, do postu o chlebie i wodzie we środy i w piątki, do czytania Pisma Świętego oraz do codziennego odmawiania różańca. Maryja twierdzi, iż obudzenie wiary na nowo jest rzeczą konieczną.

„Jest tylko jeden Bóg i jedna wiara”
(29 czerwca 1981)
.

Ponadto, jak sama zaznacza, przychodzi wezwać świat do nawrócenia po raz ostatni. Objawienia medziugorskie mogą więc być postrzegane jako wypełnienie wszystkich objawień maryjnych.