Wstep do orędzi

Od początku objawień w Medziugorju Matka Boża rozmawia z widzącymi, którzy przekazują światu Jej słowa, Jej orędzia.

W pierwszych dniach objawień Maryja prowadziła z widzącymi jedynie krótkie rozmowy, rozbudzając ich wiarę i zachęcając do modlitwy, a także modląc się wspólnie z nimi.

W pierwszych latach objawień Maryja rozmawiała z widzącymi na różne tematy, odpowiadała na ich pytania, pomagała swoim radami w ich życiu, mówiła o tajemnicach, ale przede wszystkim wzywała dalej do nieustannej modlitwy i całkowitego nawrócenia, nie tylko widzących, ale i parafię oraz ludzi stykających się z Medziugorjem; prosiła o przekazywanie Jej przesłania dalej, całemu światu.

Od marca 1984 roku Matka Boża przekazywała czwartkowe, cotygodniowe orędzia, adresowane w pierwszej kolejności do parafian, a przez nich również do pielgrzymów i do całego świata. Od stycznia 1987 roku do dnia dzisiejszego kontynuuje to regularne przekazywanie orędzi, teraz jednak ma to miejsce nie co tydzień, lecz co miesiąc – każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca. Orędzia te tłumaczone są na wiele języków, stanowią zachętę do życia duchowego dla całego świata. Orędzia czwartkowe i comiesięczne są najważniejszymi z orędzi, zawierają istotę wezwania i przesłania Matki Bożej.

Ponadto od sierpnia 1987 roku Matka Boża ukazuje się Mirjanie każdego drugiego dnia miesiąca, modli się z nią wtedy wspólnie za niewierzących oraz przekazuje jej orędzia. Ivan natomiast otrzymuje orędzia podczas dodatkowych objawień, które mają miejsce, gdy wieczorami spotyka się ze swoją grupą modlitewną w Medziugorju.

Poza wymienionymi powyżej, istnieją także inne orędzia, przekazywane przez Maryję w różnym czasie, w różnych miejscach na świecie, w tym orędzia z corocznych objawień Mirjanie, Ivance oraz Jakovowi.

Orędzia posiadają wyjątkowe znaczenie – są słowami samej Matki Bożej. Maryja nieustannie wzywa, by przyjąć Jej orędzia: „Żyjcie moimi orędziami i wprowadzajcie w życie każde słowo, które wam daję. Niech będą dla was drogocenne, ponieważ pochodzą z nieba” (25 czerwca 2002), „czytajcie każdego dnia orędzia, które wam dałam” (25 grudnia 1989).

Objawienia Matki Bożej trwają cały czas, a Ona przekazuje swoje orędzia do dnia dzisiejszego.