Środa, 24 czerwca 1981 roku, uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, pierwszy dzień objawień.
W wiosce Bijakovići, należącej do parafii Medziugorje, w godzinach popołudniowych, dziewczyny Ivanka i Mirjana wybierają się na spacer. W pewnym momencie w drodze powrotnej, u podnóża wzgórza Crnica, w miejscu zwanym Podbrdo, Ivanka odwraca się, spogląda na wzgórze i zauważa w oddali jaśniejącą postać kobiecą. Mówi: Mirjano, zobacz, Pani. Mirjana macha ręką i odpowiada: Daj spokój! Myślisz, że Pani nam by się objawiła?
Dziewczyny wracają w kierunku domów. Odwiedzają koleżankę Milkę, która prosi je, aby pomogły jej przyprowadzić ze wzgórza pasące się owce. Idąc, rozmawiają, a gdy przychodzą to miejsce, gdzie Ivanka widziała Matkę Bożą, spostrzegają Ją wszystkie trzy. Maryja ma na rękach Dzieciątko Jezus.
Do widzących dołącza się Vicka oraz dwóch Ivanów. Jeden z nich, zobaczywszy Matkę Bożą, zaczyna uciekać. Wszyscy spostrzegają tego wieczoru Maryję, która znajduje się niewiele ponad dwieście metrów od nich. Ubrana jest na szaro. Na swoim lewym ramieniu trzyma Dzieciątko Jezus. Patrzącym na Nią daje znak ręką, by podeszli bliżej. Nikt jednak nie ośmiela się tego zrobić.
Vicka pierwsza wraca z podnóża wzgórza, a po niej wracają pozostali widzący. Dzielą się w swoich domach wiadomością, że widzieli na wzgórzu Matkę Bożą.